GreenVillage Park

Voorwaarden

Voorwaarden

De bungalows zijn in gebruik door de huiseigenaren; het is dus een typisch eigenaren park, met een zorgvuldige leefsfeer en een-handen-uit-de-mouw mentaliteit.

Incidenteel is verhuur mogelijk, maar dan alleen voor minimaal zes maanden. (Zie de voorwaarden onder het kopje “VERHUUR”.

Gestreefd wordt naar een 55-plus-doelgroep; er zijn geen recreatieve voorzieningen en het park is bewust niet echt kindvriendelijk.

Van de bungalow kan men 365 dagen rond de klok gebruik maken, wonen is echter vanuit het bestemmingsplan Beekwal Zuid niet toegestaan.

Bent u voornemens langere tijd hier te verblijven, is het wel zaak dat u zich conform de wet basisadministratie personen, laat inschrijven bij de gemeente Apeldoorn.