GreenVillage Park

Financiën

Financiën

Parkkosten

De parkkosten dienen jaarlijks bij vooruitbetaling voor 31 december te worden voldaan. Voor 2023 zijn deze bepaald €1.200. De hoogte van de parkkosten wordt wordt jaarlijks geëvalueerd.

De parkkosten mogen ook in maandelijkse termijnen worden betaald als aan de penningmeester een automatische incasso wordt verstrekt. Mocht het meerdere keren voorkomen dat de rekening onvoldoende saldo heeft of dat er gestorneerd wordt, dan valt u terug naar de jaarbetaling en zal het bedrag ineens verschuldigd worden.

Gas, water en elektriciteit

In 2014 heeft het park ervoor gekozen om over te gaan tot een alternatief voor het dure propaan, te weten aardgas. De meeste woningen zijn dan ook aangesloten op aardgas. Het aardgas verrekent u rechtstreeks met de door u gekozen energie leverancier.

Enkele woningen maken thans nog gebruik van het dure propaangas. Over het algemeen zijn dit woningen die gebruikt worden voor de verhuur. Huurders wordt aangeraden om dit vooraf goed na te vragen bij de verhuurder. Dit om te voorkomen dat het achteraf tot grote ongewenste verrassingen leidt. De verrekening hiervan vindt meestal plaats met de verhuurder. Die op zijn beurt afrekent met de leverancier, de fa. Primagaz.

Electra en water wordt via het park betrokken en u betaalt maandelijks op basis van een voorschot. Eind december van elk jaar worden de meterstanden opgenomen en vindt verrekening plaats met het betaalde voorschotbedrag. Van de penningmeester krijgt u dan tevens het nieuwe voorschotbedrag voor het komende jaar. De prijzen van water en elektra zijn door de gezamenlijke inkoop goedkoper voor iedereen.

Groenafval en huisvuil

De kosten voor het afvoeren van huisvuil en groenafval zijn tegenwoordig verwerkt in het voorschotbedrag en wordt maandelijks betaald op basis van een voorschot. Met de jaarafrekening voor water en elektra vindt tevens de verrekening plaats van het huisvuil en het groenafval. Op jaarbasis is men ongeveer €290 kwijt waarvan €140 groenafval en €150 voor huisvuil.

De hoogte van het maandelijks voorschot zal worden gebaseerd op:

  • de vaste kosten voor het groenafval;
  • de vaste kosten voor de huisvuilcontainer;
  • de variabele kosten voor het huisvuil;

Het voorschotbedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de reële gebruikscijfers.

WOZ

De gemiddelde WOZ-waarde bedraagt €160.000. De gemeentelijke heffing van de WOZ bedraagt dan €160. Meetpunt is gebaseerd op 2021.

Rioolrecht

De gemeente rekent rioolrecht.

Zuiveringsheffing

Het waterschap Veluwe int de zuiveringsheffing.

Alle hierboven genoemde bedragen en kosten zijn inclusief BTW.